Overflatedesinfeksjon 70% spray 0,5 liter

Overflatedesinfeksjon 70% spray 0,5 liter

Engangshansker HDPE Large 10.000stk/krt

Engangshansker HDPE Large 10.000stk/krt

Overflatedesinfeksjon alkoholfri spray 0,5 liter

Varenummer
180430
Alkoholfri overflatedesinfeksjon klar til bruk. Et effektivt desinfeksjonsmiddel som raskt dreper bakterier, sopp og virus. Kan brukes på alle overflater, kontaktpunkter, maskiner og utstyr. Sprayes direkte på de steder som ønskes desinfisert. La middelet tørke inn. Virketid minimum 10 minutter. Tørk eller skyll etter ønske. Gir langvarig beskyttelse.
kr 59,00
Availability: På lager
kr 59,00
Volum: 0,5 liter
Sikkerhetssetninger:
P305+P351+P338 Ved kontakt med øynene: Skyll forsiktig med vann i flere minutter; Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre; Fortsett skyllingen. P337+P313 Ved vedvarende øyeirritasjon; søk legehjelp.